×
×

V!DEO LẠNH SỐNG LƯNG: CHẬM 1S MANG THÌA RA MÀ VÉT, YẾU TIM CÂN NHẮC!!

Các bác có sửa hay kiểm tra gì cũng đừng vào kiểu này nhé, có nhiều vụ bị tụt ben không qua khỏi rồi. Đang kiểm tra…